Alsvej Vindmøllelaug

 

010301.jpgnm03h202.jpglightred.jpglight-darkblue.jpglightyellow1.jpglight-blue.jpglightyellow.jpg

Information

Alsvej Vindmøllelaug

Drift

Regnskab

Generalforsamling

Vedtægter

Orientering om handel med vindmølleandele

Eksterne links:

Naturlig energi

Ecopartner

 

Skødstrup, d. 19. april 2016

Ordinær generalforsamling 2016

Afskrift af bestyrelsesprotokollen

Ordinær generalforsamling blev gennemført d. 19. april 2016

Anders G. Larsen blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Fremmødt var:

5 anpartshavere og der var modtaget 5 fuldmagter. Dette er ikke nok til at gennemføre fremsatte forslag.

 

Formandens beretning:

Torben:

Vestas forsøger at sælge bygningen og vi opretholder løbene kontakt til ejendomsmægler.

Ingen juridiske udfordringer.

Intern familie handel udført i året der gik.

Ingen kendte risici. /Ingen henvendelser om is.

Dan:

Gennemgang af driftdata. Se web-side.

Beretningen blev godkendt.

 

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:

Erling:

Regnskabet blev gennemgået.

kr. 240 per andel er udloddet.

Regnskab blev godkendt.

 

Budget for det kommende år:

                             Forventet samlet pris falder ca. 10 øre per kW

Forventet udlodning kr. 141,- i 2017

                             Budgettet er godkendt

 

Indkomne forslag:

Forslag til afstemning

 

Forslag nr. 1:

§ 2 ændres til: ”Interessentskabets hjemsted er Aarhus Kommune”.

Motivation: tilpasning til fakta, idet selskabets adresse er i Aarhus.

§ 12 Stk. 3 ændres til: ”Generalforsamlingen afholdes i Region Midtjylland.”

Motivation: frihed til optimal mødeplanlægning.

 

Forslag nr. 2:

§ 17 Overskriften ændres til ”Regnskab og budget”

§ 18 Stk. 2 ændres til: ”Årsregnskabet opstilles af en på generalforsamlingen udpeget revisor.

Denne behøver ikke at være interessent i vindmøllelauget og vælges indtil videre.”

Motivation: Den nuværende formulering fordrer faktisk at der foretages revision af

regnskabet, hvilket fremadrettet ville føre til en stigning i omkostningerne ved

 

Begge forslag vedtage med 10/10 stemmer. Da der ikke er fremsendt fuldmagter eller fremmødt nok stemmer genfremsættes forslagene til næste generalforsamling.

 

Valg af bestyrelse og suppleanter:

Dan og Erling  blev genvalgt uden modkandidat.
Allan Mortensen valgt som suppleant.

Valg af revisor.

Ole Vestergaard er genvalgt

Eventuelt.

Der er flere personer der ikke holder bestyrelsen opdateret med E-mail adresse. Bestyrelsen vil kraftigt opfordre til at få dette gjort. Anpartshavere der ikke opgiver kontakt data risikerer  at miste oplysninger og udbetalinger.

Det er frustrerende at medlemmer ikke giver fuldmagt når man ikke møder op på generalforsamlingen. Det besværliggør bestyrelsesarbejdet.

Underskrevet formand og dirigent

_________________________________________________________

 

Bestyrelsesmøde 27 afholdtes i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen:

Valg af roller:

Formand og sekretær:             Torben Vonsild

Kasserer:                                       Erling Salling Olesen

Teknisk ansvarlig:                       Dan Müller

 

_____________________________________________________________

Husk at sende CPR nummer og E post adresse til bme@ecopartner.dk

Bilag til selvangivelsen 2015

Årsrapport 2015

Indkaldelse generalforsamling

Fuldmagtsblanket til generalforsamling

Referat af generalforsamling 2015

!cid_image003_png@01CE26FB.png

Udlodninger

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

jan

-

50

49

40

30

50

130

150

80

30

 

60

feb

-

42

43

63

30

-

-

 

70

 

mar

-

75

67

39

100

60

-

250

45

50

50

 

60

apr

145

86

24

37

50

230

270

70

50

40

 

80

30

maj

97

64

44

50

50

-

-

100

70

40

jun

34

29

48

70

-

-

-

60

70

50

 

 

 

jul

-

29

31

60

-

130

150

40

 

 

 

aug

-

43

39

20

20

-

-

40

 

 

sep

13

31

21

20

30

-

-

 

 

 

okt

13

21

32

30

40

50

130

40

70

50

60

30

 

 

50

nov

13

22

34

50

-

-

-

40

40

 

dec

-

45

30

50

200

-

-

140

80

60

60

50

50

 

 

i alt

315

537

462

529

550

520

680

680

260

215

290

300

230

190

240

Kr. pr. andel

Køb og salg af andele

Bestyrelsen vedligeholder en liste over personer er ønsker at købe andele. Hvis du ønske at stå på denne liste skal du kontakte formanden. Vi gør opmærksom på at handel skal ske igennem bestyrelsen. Se §5 til §8 i vedtægterne.

Kontaktpersoner:

Kasserer: Erling Salling Olesen

Drift: Dan Müller

Formand / webside: Torben Vonsild

Sidst opdateret 13. juni 2016