Alsvej Vindmøllelaug

 

010301.jpgnm03h202.jpglightred.jpglight-darkblue.jpglightyellow1.jpglight-blue.jpglightyellow.jpg

Information

Alsvej Vindmøllelaug

Drift

Regnskab

Generalforsamling

Vedtægter

Orientering om handel med vindmølleandele

Eksterne links:

Naturlig energi

Ecopartner

 

 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 18. april 2017 kl. 17.00 I Ecopartners kontor på Egå Havvej 21, 8250 Egå

 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen genfremsætter til endelig vedtagelse de forslag til ændring af vedtægterne, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2016.

Forslag nr. 1:

§ 2 ændres til: ”Interessentskabets hjemsted er Aarhus Kommune”.

·         Motivation: tilpasning til fakta, idet selskabets adresse er i Aarhus.

§ 12 Stk. 3 ændres til: ”Generalforsamlingen afholdes i Region Midtjylland.”

·         Motivation: frihed til optimal mødeplanlægning.

Forslag nr. 2:

§ 17 Overskriften ændres til ”Regnskab og budget”

§ 18 Stk. 2 ændres til: ”Årsregnskabet opstilles af en på generalforsamlingen udpeget revisor. Denne behøver ikke at være interessent i vindmøllelauget og vælges indtil videre.”

·         Motivation: Den nuværende formulering fordrer faktisk at der foretages revision af regnskabet, hvilket fremadrettet ville føre til en stigning i omkostningerne ved udarbejdelse af interessentskabets årsrapporter.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg er Torben Vonsild.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

 

I opfordres til senest d. 11. april at give besked til Torben Vonsild vonsild@mail.dk eller til Erling Salling Olesen eso@ecopartner.dk om jeres deltagelse i generalforsamlingen. Interessenter, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan benytte vedhæftede fuldmagt til afstemning vedr. de foreslåede vedtægtsændringer.

 

Med venlig hilsen

Alsvej Vindmøllelaug I/S

 

Fuldmagtsblanket 2017.

 

Udfyldes og sendes til vonsild@mail.dk hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen.

 

 

Årsrapport 2016 - Bilag til selvangivelsen 2016

 

 

 

!cid_image003_png@01CE26FB.png

Udlodninger

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

jan

-

50

49

40

30

50

130

150

80

30

 

60

70

30

feb

-

42

43

63

30

-

-

 

70

 

 

 

mar

-

75

67

39

100

60

-

250

45

50

50

 

60

 

 

apr

145

86

24

37

50

230

270

70

50

40

 

80

30

 

 

maj

97

64

44

50

50

-

-

100

70

40

 

 

jun

34

29

48

70

-

-

-

60

70

50

 

 

 

40

 

jul

-

29

31

60

-

130

150

40

 

 

 

 

 

aug

-

43

39

20

20

-

-

40

 

 

 

 

sep

13

31

21

20

30

-

-

 

 

 

 

 

okt

13

21

32

30

40

50

130

40

70

50

60

30

 

 

50

40

 

nov

13

22

34

50

-

-

-

40

40

 

 

 

dec

-

45

30

50

200

-

-

140

80

60

60

50

50

 

 

 

 

i alt

315

537

462

529

550

520

680

680

260

215

290

300

230

190

240

150

 

Kr. pr. andel

Køb og salg af andele

Bestyrelsen vedligeholder en liste over personer er ønsker at købe andele. Hvis du ønske at stå på denne liste skal du kontakte formanden. Vi gør opmærksom på at handel skal ske igennem bestyrelsen. Se §5 til §8 i vedtægterne.

Kontaktpersoner:

Kasserer: Erling Salling Olesen

Drift: Dan Müller

Formand / webside: Torben Vonsild

Sidst opdateret 16. april 2017